Bezpečnost práce

Provádíme kompletní služby na úseku bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) dle zk. 309/2006 Sb.

Jsme schopni vám zajistit následující rozsah povinností:

  • Provedení prohlídky pracoviště a následující pravidelné roční prohlídky pracovišť
  • Vypracování dokumentace a následná aktualizace stávajících dokumentů
  • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (možnost školení i v prostorách naší firmy)
  • Zhodnocení rizik, metodická pomoc při vyhledávání rizik, zajišťování jejich příčin a zdrojů, zajišťování technických opatření k jejich minimalizaci a zpracování potřebné dokumentace
  • Vypracování předpisu o poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) na základě zhodnocení rizik
  • Návrh na zařazení zaměstnanců do kategorií
  • Zavedení knihy pracovních úrazů a spolupráce při šetření příčin a okolností vzniku pracovních úrazů a stanovení opatření
  • Vybavení bezpečnostními tabulkami, páskami a značením

Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce na základě smlouvy nebo formou objednávek.