Požární ochrana

Provádíme kompletní služby na úseku požární ochrany (PO) dle zk. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Jsme schopni vám zajistit následující rozsah povinností:

 • Provedení preventivní požární prohlídky v termínech dle platné právní úpravy
 • Začlenění vámi provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí
 • Vypracování dokumentace a následná aktualizace stávajících dokumentů
 • Školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců (možnost školení i v prostorách naší firmy)
 • Odbornou přípravu osob zařazených do preventivních požárních hlídek
 • Odbornou přípravu preventisty PO
 • Vybavení hasicími přístroji s jejich následnou pravidelnou roční kontrolou provozuschopnosti
 • Vybavení hydrantovými systémy a jejich následující pravidelnou roční kontrolou provozuschopnosti
 • Pravidelnou roční kontrolu provozuschopnosti požárních klapek
 • Pravidelnou roční kontrolu provozuschopnosti a montáž požárních ucpávek
 • Pravidelnou roční kontrolu provozuschopnosti požárních dveří
 • Vybavení bezpečnostními tabulkami, páskami a značením

Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce na základě smlouvy nebo formou objednávek.