Požární klapky, ucpávky, dveře

Požární klapky

Požární klapka je uzávěr v potrubním rozvodu vzduchotechnického zařízení, který zabraňuje šíření požáru a zplodin z hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodu v místech osazení.

Zajišťujeme kontrolu provozuschopnosti požárních klapek.

Požární ucpávky

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití protipožárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukci před jejich narušením.

Zajišťujeme kontrolu provozuschopnosti a montáž požárních ucpávek.

Požární dveře

Protipožární dveře jsou dveře se speciální konstrukcí, která zabraňuje rychlému šíření plamenů, kouře a tepelnému toku.

Zajišťujeme kontrolu provozuschopnosti protipožárních dveří.


Nabízíme možnost dlouhodobé spolupráce na základě smlouvy nebo formou objednávek.