Hasicí přístroje

- Přenosné hasicí přístroje slouží především k operativnímu zdolávání požáru v počáteční fázi požáru.

- Zajišťujeme prodej, kontroly, servis a montáž přenosných hasicích přístrojů.

- Na prodej máme tyto přenosné hasicí přístroje, ale po domluvě je možné objednat i jiné typy hasicích přístrojů.

- Součástí každého přenosného hasicích přístroje je věšák a první pravidelná roční kontrola zdarma.

post-img
Druh: Práškový
post-img
Druh: Práškový
post-img
Druh: Práškový
post-img
Druh: Práškový
post-img
Druh: CO2 (sněhový)
post-img
Druh: CO2 (sněhový)
post-img
Druh: Vodní

Písmena A, B, a C označují třídu požáru, pro kterou lze hasicí přístroj použít a číselné vyjádření označuje účinnost hasicího přístroje v této třídě požáru. Mimo tyto nejběžnější třídy požáru existují dále třídy D a F.

Třída A: Požáry pevných látek, zejména organického původu, jejichž hoření je obvykle provázeno žhnutím. (dřevo, papír, plastické hmoty, textil atd.)

Třída B: Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného skupenství. (benzín, nafta, oleje, asfalt, líh, barvy, laky atd.)

Třída C: Požáry plynů. (zemní plyn, propan-butan, vodík, acetylen atd.)

Třída D: Požáry kovů. (sodík, draslík, hořčík, hliník atd.)

Třída F: Rostlinné nebo živočišné oleje a tuky.